Protocol Ingo de preimpresió i disseny

Protocol Ingo de preimpressió i disseny

1.- MANERA DE COLOR: CMYK. Separació de colors directes (PANTONE ® Coated/Uncoated/Metallic) com a tintes planes. Creació i separació en diferents capes, també com a tintes planes, per als diferents colors o elements utilitzats (blancs, vernís, stamping, … etc). Sempre sobreimprimint una damunt l’altra sobre el treball.

2.- RESOLUCIÓ DEL DOCUMENT: 300 dpi.

3.- PROGRAMAS: Illustrator CC 2014, Indesign CC 2014, Photoshop CC 2014 o superior.

4.- PERFIL: Treballar sempre els documents i imatges amb el per l Coated FOGRA39 (ISO12647-2:2004)

5.- SAGNAT: 3mm mínim.

6.- IMATGES: Incrustades a l’arxiu o ben adjuntes (TIFF, JPG, EPS o JPG amb poca compressió) amb una resolució de 300 dpi en CMYK o escala de grisos. Mapes de bits hauran d’estar a 1.200 dpi.

7.- FUENTES: Traçades o adjuntes (si ha d’haver-hi canvis en el document). La grandària mínima ha de complir els requisits legals del país segons la normativa.

8.- NEGRE EN TEXTOS-EAN: Tots dos 100% tinta negra (C:0 M:0 I:0 K:100) i sobreimprimint sempre. EAN en format vectorial i mai en imatge. En cas de no ser possible per no disposar del programa adequat (Barcode Producer per exemple), en un arxiu a part es lliurarà el codi numèric complet depenent del EAN necessari. La grandària mínima ha de complir especificacions AEOC.

9.- GRANDÀRIA ETIQUETA / ENCUNY: L’encuny ha de ser de la mesura exacta de l’etiqueta, amb el menor nombre de decimals possibles i amb una tinta plana aplicada, separada i reanomenada com a “encuny”). Si porta grimpat aplicar la mateixa tinta i en línia discontínua. Grossor mínim de 0,5 pt. El radi mínim estàndard dels vèrtexs ha de ser de 2mm. Sector llevant- C/ Onyar, Naus1 – 2 -3 17457 Riudellots de la Selva, Girona – Espanya. Tel- (34) 972 47 87 89 – Fax (34) 972 47 74 09 E-mail: info@ingogroup.es /www.ingogroup.es Polígon industrial Girona.

10.- TANCAMENT EN PDF: Amb l’“Ajust preestablert d’Adobe pdf” -> Valor per defecte d’Illustrator. Sempre en alta qualitat (300 dpi) i amb sagnat mínim de 3mm. Seria vàlid per imprimir, sempre que prèviament s’hagin incrustat les imatges i traçat les fonts.

11.- ESPECIFICACIONS IMPRESSIÓ: Degradats: De 100% a 1% (la exografía mai pot arribar al 0%) Punt mínim: 1% Trapping standard: 0,186 mm. Trapping no: 0,09 mm Grossor de línia mínim: 0,1 mm. Negatiu: 0,2 mm.

12.- Documentació AAFF (en ZIP): – Arxiu vectorial traçat (Preferentment Illustrator) – Arxiu vectorial sense traçar – Carpeta amb les fonts utilitzades – PDF en alta resolució i tancat segons comentat abans – PDF de baixa resolució o “pantallazo” del disseny. – Carpeta amb les imatges utilitzades si no han estat incrustades.