Qualitat Certificada

Certificació ISO 14001

La norma ISO 14001 és la norma internacional de sistemes de gestió ambiental (SGA), que ajuda a la seva organització a identificar, prioritzar i gestionar els riscos ambientals, com a part de les seves pràctiques de negocis habituals.

Ingogroup està certificada sota la norma ISO 14001 des de l’any 2010 perquè aporta un vessant verd a l’organització, i ho considerem com un dels principals mecanismes competitius a dia d’avui al món empresarial i una manera de diferenciar-nos respecte a la nostra competència.

El 15 de setembre de 2015, va publicar-se la nova ISO14001:2015. Entre els canvis que s’observen hi ha modificacions en l’estructura i el contingut que afavoreixen la integració entre sistemes de gestió. Amb aquesta ISO 14001:2015, les organitzacions poden ampliar les seves perspectives i compromisos a través de decisions proactives encaminades a la protecció de l’entorn contra deterioracions i degradació.

La nova edició de la norma ISO 14001 aporta una millora de l’acompliment ambiental i a més el terme indicador cobra un major protagonisme com a conseqüència de l’èmfasi que existeix sobre la millora contínua.

A més de la ISO 14001, existeixen altres normes ISO que es poden utilitzar com a eines per protegir l’ambient, no obstant això, per obtenir la certificació de protecció al medi ambient només es pot utilitzar la norma ISO 14001. El grup de normes ISO, que conté diverses regles internacionals que han estat uniformitzades i són voluntàries, s’aplica àmpliament en tots els sectors de la indústria.

Quins són els principals requisits?

La norma ISO 14001 exigeix a l’empresa crear un pla de tractament ambiental que inclogui: objectius i metes ambientals, polítiques i procediments per aconseguir aquestes metes, responsabilitats definides, activitats de capacitació del personal, documentació i un sistema per controlar qualsevol canvi i avanç realitzat. La norma ISO 14001 descriu el procés que ha de seguir l’empresa i li exigeix respectar les lleis ambientals nacionals. No obstant això, no estableix metes d’acompliment específiques de productivitat.

¿Quins són els principals avantatges i limitacions?

La certificació ISO 14001 és ben coneguda en el sector industrial. Amb aquesta certificació es tracta de millorar la manera en què una empresa redueix el seu impacte en el medi ambient, la qual cosa pot crear beneficis interns al millorar l’ús dels recursos (per exemple, reduint l’ús de matèria primera i energia, o millorant el maneig de deixalles). La principal limitació amb ISO 14001 és que no hi ha requisits específics. Això vol dir que una empresa amb metes molt ambicioses i una amb metes més modestes, poden ser certificades per igual. En alguns casos, una certificació ISO 14001 només significa que l’empresa ha desenvolupat un pla de protecció ambiental i que està complint amb les lleis nacionals referents al medi ambient, mentre que per a unes altres, implica molt més. En conseqüència, l’efecte depèn en gran manera del compromís que assumeixi cada empresa de manera individual. Els productes d’una finca amb certificació ISO 14001, no poden portar la marca ISO 14001 en l’etiqueta i no reben cap sobrecost en particular. Atès que cada vegada més empreses estan obtenint la certificació ISO, és possible que aquesta norma no sigui un factor determinant per obtenir un major avantatge al mercat, però com es va esmentar anteriorment li pot portar beneficis interns a l’empresa.