Qualitat Certificada

Certificació ISO 9001

La ISO 9001:2008 és la base del sistema de gestió de qualitat, ja que és una norma internacional i es centra en tots els elements d’administració de qualitat amb els quals una empresa ha de comptar per tal de tenir un sistema efectiu que li permeti administrar i millorar la qualitat dels seus productes o serveis.

Els clients s’inclinen pels proveïdors que compten amb aquesta acreditació perquè d’aquesta manera s’asseguren que l’empresa seleccionada disposi d’un bon sistema de gestió de qualitat (SGC). Existeixen més de 640.000 empreses al món que compten amb la certificació ISO 9001. Què saben elles que vostè no sàpiga? Molts senten parlar de la ISO 9001 per primera vegada només i exclusivament quan un client potencial s’acosta a preguntar si l’empresa compta amb aquesta certificació. Aquest article tracta sobre els elements que s’inclouen dins la norma ISO 9001 i en els avantatges que té una empresa en aconseguir la certificació.

L’Organització Internacional d’Estandardització (ISO, segons l’abreujament acceptat internacionalment) té la seva oficina central a Ginebra, Suïssa, i està formada per una xarxa d’instituts nacionals d’estandardització en 156 països, amb un membre a cada país.

L’objectiu de la ISO és arribar a un consens pel que fa a les solucions que compleixin amb les exigències comercials i socials (tant pels clients com pels usuaris). Aquestes normes es compleixen de forma voluntària, ja que la ISO, sent una entitat no governamental, no compta amb l’autoritat per exigir el seu compliment.

No obstant això, tal com ha succeït amb els sistemes d’administració de qualitat adaptats a la norma ISO 9000, aquestes normes poden convertir-se en un requisit perquè una empresa es mantingui en una posició competitiva dins del mercat.

Què és la norma ISO 9001?
La ISO 9001 és una norma internacional que s’aplica als sistemes de gestió de qualitat (SGC) i que es centra en tots els elements d’administració de qualitat amb els quals una empresa ha de comptar per tal de tenir un sistema efectiu que li permeti administrar i millorar la qualitat dels seus productes o serveis.

Els clients s’inclinen pels proveïdors que compten amb aquesta acreditació perquè d’aquesta manera s’asseguren que l’empresa seleccionada disposi d’un bon sistema de gestió de qualitat (SGC). Aquesta acreditació demostra que l’organització està reconeguda per més de 640.000 empreses a tot el món.

Cada sis mesos, un agent de certificadors realitza una auditoria de les empreses registrades amb l’objectiu d’assegurar el compliment de les condicions que imposa la norma ISO 9001. D’aquesta manera, els clients de les empreses registrades es lliuren de les molèsties d’ocupar-se del control de qualitat dels seus proveïdors i, al seu torn, aquests proveïdors només han de sotmetre’s a una auditoria, en comptes de les diverses dels diferents clients. Els proveïdors de tot el món han de cenyir-se a les mateixes normes.