Blog Notícies


PROTOCOL INGO DE PREIMPRESSIÓ I DISSENY

31/03/2017

1.- MANERA DE COLOR: CMYK. Separació de colors directes (PANTONE ® Coated/Uncoated/Metallic) com a tintes planes. Creació i separació en diferents capes, també com a tintes planes, per als diferents colors o elements utilitzats (blancs, vernís, stamping, … etc). Sempre sobreimprimint una damunt l’altra sobre el treball.

2.- RESOLUCIÓ DEL DOCUMENT: 300 dpi.

3.- PROGRAMAS: Illustrator CC 2014, Indesign CC 2014, Photoshop CC 2014 o superior.

4.- PERFIL: Treballar sempre els documents i imatges amb el per l Coated FOGRA39 (ISO12647-2:2004)

5.- SAGNAT: 3mm mínim.

6.- IMATGES: Incrustades a l’arxiu o ben adjuntes (TIFF, JPG, EPS o JPG amb poca compressió) amb una resolució de 300 dpi en CMYK o escala de grisos. Mapes de bits hauran d’estar a 1.200 dpi.

7.- FONTS: Traçades o adjuntes (si ha d’haver-hi canvis en el document). La grandària mínima ha de complir els requisits legals del país segons la normativa.

8.- NEGRE EN TEXTOS-EAN: Tots dos 100% tinta negra (C:0 M:0 I:0 K:100) i sobreimprimint sempre. EAN en format vectorial i mai en imatge. En cas de no ser possible per no disposar del programa adequat (Barcode Producer per exemple), en un arxiu apart es lliurarà el codi numèric complet depenent del EAN necessari. La grandària mínima ha de complir especificacions AEOC.

9.- GRANDÀRIA ETIQUETA / ENCUNY: L’encuny ha de ser de la mesura exacta de l’etiqueta, amb el menor nombre de decimals possibles i amb una tinta plana aplicada, separada i reanomenada com a “encuny”). Si porta grimpat aplicar la mateixa tinta i en línia discontínua. Grossor mínim de 0,5 pt. El radi mínim estàndard dels vèrtexs ha de ser de 2mm. Sector llevant- C/ Onyar, Naus1 – 2 -3 17457 Riudellots de la Selva, Girona – Espanya. Tel- (34) 972 47 87 89 – Fax (34) 972 47 74 09 E-mail: info@ingogroup.es /www.ingogroup.es Polígon industrial Girona.

10.- TANCAMENT EN PDF: Amb l’“Ajust preestablert d’Adobe pdf” -> Valor per defecte d’Illustrator. Sempre en alta qualitat (300 dpi) i amb sagnat mínim de 3mm. Seria vàlid per imprimir, sempre que prèviament s’hagin incrustat les imatges i traçat les fonts.

11.- ESPECIFICACIONS IMPRESSIÓ: Degradats: De 100% a 1% (la exografía mai pot arribar al 0%) Punt mínim: 1% Trapping standard: 0,186 mm. Trapping no: 0,09 mm Grossor de línia mínim: 0,1 mm. Negatiu: 0,2 mm.

12.- Documentació AAFF (en ZIP): – Arxiu vectorial traçat (Preferentment Illustrator) – Arxiu vectorial sense traçar – Carpeta amb les fonts utilitzades – PDF en alta resolució i tancat segons comentat abans – PDF de baixa resolució o “pantallazo” del disseny. – Carpeta amb les imatges utilitzades si no han estat incrustades.

Fins a la propera.

Salutacions
ÍÑIGO PONS

Categoría Maquinària

Etiquetas CMYK, PANTONE, Protocol de preimpressió