Certificació ISO 9001

Què és la norma ISO 9001?

La ISO 9001 és una norma internacional que s’aplica als sistemes de gestió de qualitat (SGC) i que es centra en tots aquells elements d’administració de qualitat que una empresa ha de comptar per a tenir un sistema efectiu que li permeti administrar i millorar la qualitat dels seus productes o serveis.

Els clients s’inclinen pels proveïdors que compten amb aquesta certificació perquè d’aquesta manera s’asseguren que l’empresa seleccionada disposi d’un bon sistema de gestió de qualitat (SGC). Aquest certificat demostra que l’organització està reconeguda per més de 640.000 empreses a tot el món.

Certificació BRC GLOBAL STD PMP (Packaging & Packaging Materials)

Des d’Ingogrup hem volgut estar sempre a la davantera de les empreses d’arts gràfiques a tots els nivells. Ja des de fa anys va estandarditzar-se la utilització de materials autoadhesius amb certificat ISEGA per al contacte directe amb els aliments i ara, aquesta nova certificació BRC GLOBAL STD PMP (Packaging & Packaging Materials) (SGS) obtinguda no deixa de reflectir la nostra prioritat per diferenciar-nos de la nostra competència i marcar tendència dins del sector de la impressió d’etiquetes autoadhesives en bobina. Som una empresa especialitzada en el sector de l’alimentació i hem observat les necessitats pel que fa a la seguretat alimentària juntament amb la tendència creixent d’aquest mercat cap a les exportacions a Anglaterra, França i Alemanya.

Certificació ISO 14001

Què és la norma ISO 14001?

La norma ISO 14001 és la norma internacional de sistemes de gestió ambiental (SGA), que ajuda a la seva organització a identificar, prioritzar i gestionar els riscos ambientals, com a part de les seves pràctiques de negocis habituals.

La norma ISO 14001 exigeix a l’empresa crear un pla de maneig ambiental que inclogui: objectius i metes ambientals, polítiques i procediments per aconseguir aquestes metes, responsabilitats definides, activitats de capacitació del personal, documentació i un sistema per controlar qualsevol canvi i avenç realitzat. La norma ISO 14001 descriu el procés que ha de seguir l’empresa i li exigeix respectar les lleis ambientals nacionals.

Norma ISO 12647

BPIF ISO NEW.indd

Què és la norma ISO 12547-6?

La ISO 12547-6 és una norma internacional que indica els “Procesos de control para la manufactura de separaciones de color de semitonos, pruebas y producción de impresos”. Aquesta estableix els estàndards internacionals d’especificacions tècniques i toleràncies que permeten regular els processos i obtenir un nivell òptim de qualitat en el producte imprès.

A causa de la gran quantitat de processos gràfics que han estat subjectes de normalització, la ISO va crear el Comitè Tècnic 130, el qual l’any 1996 va publicar l’estàndard ISO 12647, al que va continuar realitzant revisions i modificacions.

Tintes de baixa migració

True low migration inks

Implantació de tintes de baixa migració

Durant el passat any 2016 vam treballar amb el nostre proveïdor estratègic de tinta FLINT (un referent a escala mundial), per poder garantir que des del primer trimestre del 2017 poguéssim imprimir totes les nostres etiquetes utilitzant únicament tintes de Baixa Migració.

Com és sabut, al món del packaging i l’embalatge flexible de gran format, aquest tipus de tintes són utilitzades ja com un estàndard al tractar-se de productes que entren, la majoria d’ells, en contacte directe amb els aliments.

Protocol d’estandardització del color

CMYK-Reg-Mark

Protocol Ingo de preimpressió i disseny.

El protocol inclou especificacions en múltiples elements de preimpressió i disseny com el mode de color (CMYK), la separació dels colors directes (PANTONE ® Coated/Uncoated/Metallic) com a tintes planes, la creació i separació en diferents capes, també com a tintes planes, per als diferents colors i elements utilitzats (blancs, vernís, stamping, etc.). Sempre sobreimprimint una damunt l’altra sobre el treball.

També es determina la resolució del document, software, perfil, sagnat, imatges, fonts, negre en textos-ean, grandària de l’etiqueta/encuny, tancament en PDF…