Contacte

    Accepto voluntàriament que les meves dades siguin enviades a INGO GROUP i accepto que aquests dades puguin ser emmagatzemades, per si és necessari, poder-me enviar informació referent a les activitats professionals i empresarials pròpies d' INGO GROUP. Així mateix INGO GROUP es compromet a mantenir la confidencialitat de les dades dels usuaris del formulari.

    Accepto les condicions