SOLUCIONS INTEGRALS PER A L'EMBALATGE ALIMENTARI

SISTEMA

Després de situar-nos durant l'última dècada com un referent en el sector de les arts gràfiques i la impressió d'etiquetes autoadhesives per al sector de l'alimentació, l'any 2019  apostem per ampliar el nostre catàleg de productes i introduir-nos completament en el món de l'embalatge alimentari. Incorporem una rotativa d'impressió flexogràfica BOBST de 670 mm d'ample amb curació UV LED d'última generació i una laminadora COMEXI soltventless que ens han permès aconseguir els objectius que vam definir fa dos anys, innovant sobre les possibilitats que ofereix actualment el sector de l'embalatge flexible amb la impressió solvent en gravat al buit.  

Rotativa de impresión flexográfica BOBST

ABSÈNCIA DE SOLVENTS = ABSÈNCIA DE COMPOSTOS ORGÀNICS VOLÀTILS

Les tintes de baixa migració UVI LED per a flexografia no contenen solvents (solventless) amb el que el procés d'evaporació i recuperació desapareix. És a dir, el nostre procés d'impressió flexo UV LED aconsegueix reduir a un 0% l'emissió de COVs (compostos orgànics volàtils). 

A més, pel mateix motiu, les nostres tintes mantenen el 100% del pigment, raó per la qual les nostres impressions adquireixen una estabilitat, opacitat i vivesa molt superiors a les d'altres tecnologies.

REDUCCIÓ DEL CONSUM D'ENERGIA

Sense solvents que puguin vaporitzar-se de les tintes per l'acció de l'aire calent i, sense solvents que recuperar del mateix aire, el consum total d'energia d'una impressora flexogràfica rotativa com la BOBST M6 UVI LED és infinitament inferior a la de la resta de processos d'impressió.

NUL IMPACTE TÈRMIC = REDUCCIÓ DE L'IMPACTE AMBIENTAL

El sistema de curat UVI LED  és una tecnologia d'última generació que suposa un  gran avanç ja que no produeix calor per l'absència de la radiació infraroja. Això és molt important perquè l'impacte tèrmic dels sistemes UV tradicionals pot afectar negativament als suports fílmics i a tots els components d'impressió al seu voltant i pot provocar problemes de deformació i toleràncies. 

A més, com és un sistema on/*off immediat, la tecnologia UVI LED s'apaga automàticament al moment que la rotativa entra en atur, amb el que l'estalvi total de consum energètic supera el 70%. 

Curació UVI Led amb un estalvi energètic del 70% del 70% del 70% del 70% del 70% en el procés d'assecat

ALTA QUALITAT I REDUCCIÓ DEL COST DELS PRELIMINARS

La qualitat de les planxes flexogràfiques per a impressió d'embalatge flexible no ha deixat de millorar des de la seva creació, amb capacitat per arribar actualment fins a qualitats similars a la impressió digital (Bellíssima); i tot això reduint el cost de les planxes per color en comparació amb els cilindres utilitzats en les tecnologies tradicionals de gravat al buit. 

A més, la disminució de despesa en aquesta part del procés motivat també per a l'ample “reduït” d'impressió (un ample màxim de 670 mm), permet els canvis de disseny constants en els quals es veuen immersos els departaments de màrqueting, les campanyes promocionals sense costos addicionals d'impressió, així com reduir tirades mínimes i els estocs de film imprès.

IMPRESSIÓ FLEXOGRÀFICA DE 370 FINS A 670 MM D'AMPLE DE 370 FINS A 670 MM D'AMPLE DE 370 FINS A 670 MM D'AMPLE DE 370 FINS A 670 MM D'AMPLE